การสร้างเว็บไซต์ไร้ขีดจำกัด อาวุธสำคัญการตลาดออนไลน์

คงจะไม่เป็นเรื่องแปลกใหม่อีกต่อไปแล้วที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) กลายเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดแบบ Integrated Marketing Communication ที่น่าสนใจและคงต้องตามติดข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด หากการตลาดออนไลน์เพิ่มความสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ เว็บไซต์องค์กรจะต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใน โลกออนไลน์อย่างแน่นอน อย่างนี้แล้วเราคงต้องให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นประตูบานหลักที่นำผู้ใช้งานเข้าสู่องค์กรของเรา หากจะสร้างสรรค์เว็บไซต์ที่ให้ประสิทธิผลและตอบโจทย์ธุรกิจอย่างแท้จริง ขอเสนอหลักการเบื้องต้นเป็น

5 เคล็ดลับในการสร้างเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดกลยุทธ์เว็บไซต์และวางแผนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเว็บไซต์ให้สร้างโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจหลักในตอนต้น จะทำให้ทีมงานทุกฝ่ายดำเนินงานร่วมกันอย่างมีทิศทางและช่วยกำหนดการวัดผลที่ชัดเจนได้ เว็บไซต์ที่มีเป้าหมายมากเกินไปมักจะไม่ประสบความสำเร็จ
2. ออกแบบเว็บไซต์โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก เว็บไซต์ที่ดีควรตอบสนองการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานจะ
– Visual Design ที่สร้างการรับรู้สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ สีสัน ฟอนต์ บุคลิก อารมณ์ จังหวะการเคลื่อนไหว รวมถึงภาษาที่ใช้ ล้วนเป็นส่วนประกอบที่ต้องมีการศึกษาในเบื้องต้นก่อนการออกแบบ
– Web Usability คือการใช้งานที่เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะในเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือมีฟังก์ชั่นซับซ้อน อาทิ เว็บไซต์ e-commerce จะต้องให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล; เว็บไซต์ – Community จะต้องออกแบบให้ชุมชนสามารถดูแลคอนเทนท์กันเองได้ โดยเฉพาะส่วนที่เป็น User-Generated Content; และเมื่อเป็น Mobile เว็บไซต์ จะต้องมีการออกแบบหน้า Screen เฉพาะที่แตกต่าง
– Web Findability คือการออกแบบการเข้าถึงข้อมูล (Navigation System) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ใน Search Mode หรือ Browse Mode การออกแบบโครงสร้างข้อมูลอย่างละเอียด เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยนำผู้ใช้งานไปสู่เนื้อหาที่เราต้องการได้
3. Web Standard ผู้พัฒนามักจะมองข้ามความสำคัญข้อนี้อย่างน่าเสียดาย เนื่องจากมองการออกแบบเว็บไซต์อย่างผิวเผินเป็นงานกราฟฟิกดีไซน์เท่านั้น ทำให้เว็บไซต์ดีๆ หลายครั้งถูกละเลย เว็บไซต์ที่ตอบมาตรฐานการออกแบบในระดับสากลจะต้องสามารถทำงานบนบราวเซอร์ที่ต่างผลิตภัณฑ์และเวอร์ชั่นได้ ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลกที่ใช้บราวเซอร์หลากหลายได้
4. คอนเทนต์ที่ดึงดูด การจัดเตรียมคอนเทนต์เป็นหัวใจสำคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถ Launch ได้ตามเวลา คอนเทนต์เหล่านี้รวมถึง Copy Writing ในทุกส่วน, รูปภาพ, วีดิทัศน์และเสียง คอนเทนต์ที่มีการวางแผนและจัดเตรียมอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสใน Search Engine Optimization ได้อีก เมื่อเว็บไซต์เป็นสื่อที่ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าถึงได้ ฉะนั้น จึงควรคำนึงและตรวจสอบลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ทุกประเภทที่เลือกใช้
5. กำหนดทีมงานในการดูแลเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นสื่อที่มีชีวิต การมีทีมงานหลักจากทีมการตลาดและไอทีที่เชี่ยวชาญ ในการดูแล พัฒนาเนื้อหา ออกแบบการนำเสนอ และโต้ตอบกับผู้ใช้งาน จะช่วยให้เว็บไซต์มีชีวิตและทันสมัยอยู่เสมอ ขนาดของทีมงานในการดูแลเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเว็บไซต์เป็นหลัก บางองค์กรอาจใช้เว็บมาสเตอร์หนึ่งท่านในการดูแล ในขณะที่อีกองค์กรอาจมีจำนวนผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นหลักร้อย

Tips ทั้ง 5 ข้อในการสร้างเว็บไซต์ให้เป็นอาวุธทางการตลาดอาจฟังแล้วยุ่งยาก หากเรามองเห็นภาพเว็บไซต์ขององค์กรที่จะกลายเป็นสำนักงานใหญ่บนโลกออนไลน์และเป็นศูนย์กลางของการติดต่อธุรกิจในระดับ Global Scale ที่อาจช่วยสร้างโอกาสและยอดขายกลับมาอย่างมหาศาลแล้ว กลยุทธ์และต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพเว็บไซต์คงไม่ใช่ตัวเลือกสุดท้ายของนักการตลาดรุ่นใหม่อีกต่อไป

Responsive Web Design ให้รองรับขนาดหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ทุกชนิด

ปัจจุบันเว็บไซต์แบบ Responsive เป็นเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการทำงานบนหน้าจออุปกรณ์เครือข่าย เช่น Desktop Internet , Mobile Internet และอื่นๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีหน้าจอแตกต่างกันไปตามขนาดความกว้างของเครื่อง ทำให้หน้าต่างเว็บไซต์ที่ออกแบบให้ดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียว มีปัญหาการทำงานเมื่อใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็กว่า ซึ่งผู้ใช้บริการควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการจัดทำเว็บไซต์ในปัจจุบันให้สามารถในการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และเมื่อดูจากผลสำรวจ ก็พบว่าปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตที่เกิดจากอุปกรณ์พกพาต่างๆยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี การออกแบบเว็บไซต์ตามหลัก Responsive เป็นอีกเรื่องที่คนทำเว็บควรจะศึกษาไว้และใช้กับงานเว็บไซต์ให้เหมาะสม

การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ คนส่วนใหญ่มักมองว่าจำเป็นต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์แต่ละเวอร์ชั่นให้รองรับกับการใช้ของอุปกรณ์ที่ มีความลหากหลายได้ ซึ่งความจริงแล้วนั่นอาจเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะการออกแบบ Responsive Web คือเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่รองรับทุกขนาดหน้าจอรวมถึงทุกอุปกรณ์สื่อสารด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า เวลาที่สั้นกว่า และประสิทธิภาพที่สูงกว่าการผลิตเว็บไซต์แยกหลายเวอร์ชั่น สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในการออกแบบเว็บไซต์ Responsive จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลรูปภาพบนอุปกรณ์ที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งปัจุบันมีเทคนิคมากมายที่ช่วยในการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากคือนำ CSS มาช่วยในการออกแบบการแสดงผลดังกล่าว

หลักการออกแบบเว็บไซต์ให้เป็น Responsive

1.ออกแบบโดยคำนึงถึงอุปกรณ์พกพาเป็นที่ตั้ง โดยให้ฟีเจอร์ที่สำคัญบนเว็บสามารถแสดงผลและใช้งานได้เป็นอย่างดีบนอุปกรณ์พกพา แล้วค่อยคิดจัดวางรูปแบบและปรับปรุงให้ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง
2.ลำดับความสำคัญของ element ต่างๆให้ถูกต้อง
3.บนอุปกรณ์พกพาต้องใช้พื้นที่แสดงผลให้คุ้มค่า แม้ปัจจุบันมือถือจะแข่งกันเบ่งขนาดหน้าจอ แต่ความจริงคือพื้นที่ใช้งานบนหน้าจอมือถือก็ยังน้อยกว่าบนคอมพิวเตอร์อยู่มาก
4. ลดการใช้งานไฟล์ขนาดใหญ่

การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นสื่อในการขายสินค้า

ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาได้นำพาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตผู้คนอยู่เสมอ แต่สิ่งที่โดดเด่นและจับต้องได้มากที่สุดคงเป็นเรื่องเทคโนโลยี ต้องยอมรับว่าการถือกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีส่วนช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกปัจจุบันนั่นก็คือ ‘อินเทอร์เน็ต’ หลายคนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการถือกำเนิดของโลกออนไลน์เสมือนจริงทำให้ชีวิตพวกเขาแปรเปลี่ยนไปตลอดกาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำธุรกิจ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก และที่น่าจับตามองก็คงไม่พ้นการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นสื่อในการขายสินค้าได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยแล้วความนิยมด้านเว็บไซต์ขายของเพิ่งจะเริ่มได้รับในระดับเริ่มต้นเท่านั้น อาจเป็นเพราะคนที่มีกำลังซื้ออย่างแท้จริงยังเข้าถึงสื่อประเภทนี้ไม่มากมายนัก บวกกับค่านิยมในอดีตที่มักซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบเห็นหน้ากันโดยตรงทำให้มีผลทางความเชื่อมั่นเมื่อต้องเปลี่ยนมาซื้อขายแบบไม่เห็นหน้าโดยผ่านจอคอมพิวเตอร์แทน แต่ในความเป็นจริงการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจค่อนข้างมากในปัจจุบัน โดยประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้ามีดังต่อไปนี้

1.ทำเว็บไซต์มีราคาประหยัด

ความประหยัดถือเป็นจุดเด่นที่สามารถจับต้องได้ชัดเจนมากที่สุดของการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้า เพราะหากลองจับคู่เทียบความแตกต่างระหว่างการเปิดหน้าร้านขายสินค้ากับการใช้เว็บไซต์เพื่อขายสินค้าแล้ว ผู้ประกอบการก็จะสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ว่าการขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพราะทำเว็บไซต์แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพียงแค่เสียค่าโดเมนและค่าทำเว็บไซต์เท่านั้น หรือหากเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปก็ยิ่งสะดวกมากขึ้น เว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกที่ดีมากในการออกสตาร์ตเริ่มทำธุรกิจ

2.คนเข้าถึงเว็บไซต์ง่าย

การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมทุกคนจากทุกมุมโลกให้ติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางเวิล์ดไวด์เว็บ การมีเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซื้อสินค้าให้มีมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าด้วย เพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาเลือกซื้อสินค้าถึงบริษัทหรือหน้าร้านด้วยตนเองซึ่งอาจเสียเวลาพอสมควรเพราะการจราจรที่ติดขัด อีกทั้งเรายังสามารถซื้อขายผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขจัดปัญหาข้อจำกัดทางด้านเวลาได้อีกด้วย

3.ทำเว็บไซต์ไม่ต้องมีหน้าร้าน

การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีข้อได้เปรียบมากกว่าลงทุนเปิดร้านหรือโชว์รูมเป็นของตนเอง เพราะการมีหน้าร้านจะต้องเสียค่าเช่า ค่าตกแต่ง ค่าจ้างพนักงาน และอื่นๆ อีกจิปาถะ รวมถึงต้องเหน็ดเหนื่อยดูแลเปิดปิดร้าน ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ามากสักเท่าไรสำหรับธุรกิจซึ่งเพิ่งสร้าง เพราะอาจทำให้ระยะเวลาคืนทุนยืดออกไปอีก

4.เว็บไซต์ทำให้การเสนอขายน่าสนใจกว่า

สื่อออนไลน์บนโลกไซเบอร์ได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีและสีสัน ช่วยให้การเสนอขายสินค้าดูดีและดึงดูดได้มากกว่าวิธีปกติธรรมดาทั่วไป ผู้ประกอบการอาจใช้ลูกเล่นในการนำเสนอ อาจการตกแต่งภาพของสินค้าและองค์ประกอบในรูปให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สร้างวิดีโอสาธิตวิธีใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญหรือดาราผู้มีชื่อเสียงก็น่าสนใจเพราะสามารถส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้รับชมได้ไม่น้อย จึงเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับประเทศไทย การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีคู่แข่งขันไม่มากที่หันมาใช้กลยุทธ์วิธีนี้ ดังนั้นการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งน่าสนใจมากซึ่งผู้ประกอบการควรนำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งยังควรก้าวให้ทันเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย อย่าลืมว่า “การทำอะไรก่อนผู้อื่นย่อมได้เปรียบเสมอ”

การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์ขายสินค้าและบริการ

3d supermarket laptopการออกแบบเว็บไซต์นั้นมีความแตกต่างกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไป ถึงแม้ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัวหนังสือ รูปภาพเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เหมือนกันก็ตาม ดังนั้นเราต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆว่าสิ่งใดควรมีในเว็บไซต์ หรือไม่ควรมีในเว็บไซต์ ควรให้มีจุดสนใจในแต่ละหน้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านั้นๆได้ง่ายที่สุด ส่วนประกอบเว็บไซต์จะต้องชัดเจน ในส่วนของเมนูความมีความชัดเจน การทำเว็บไซต์นั้นเราควรทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ การใส่ภาพที่มากเกินไปนอกจากจะทำให้เว็บของเราโหลดช้าแล้วยังส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถืออีกด้วย เพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าร้าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจยุคออนไลน์ ดังนั้นในการออกแบบเว็บไซต์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่แบรนด์ โลโก้ โทนสี การสร้างการจดจำ การตัดสินใจซื้อของลูกค้าในช่องทางออนไลน์ ผลักดันให้ธุรกิจต้องพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งในด้านคุณภาพและการสร้างความแตกต่างในการออกแบบ

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำการตลาดหรือการค้าบนเว็บไซต์ เพราะการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นจะมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการในเว็บไซต์ของคุณได้ดีมากขึ้น ดังนั้นการสร้างความน่าเชื่อให้กับเว็บไซต์ของคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และมีความละเอียดละออเพราะการสื่อสารระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณจะมีเพียงแค่หน้าเว็บไซต์ที่คุณจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการพูดคุยกับเค้าเท่านั้น การแสดงความน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

การเพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

1. ทำให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีตัวตนอยู่จริง โดยใส่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือส่งเอกสารกับทางเว็บไซต์ที่ใช้บริการ เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเราตั้งใจที่จะขายสินค้าจริงๆ
2. ใส่รายละเอียดสินค้าให้ครบ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง วิธีการใช้งาน การดูแลรักษา
3. ให้ลูกค้าเพิ่มความน่าเชื่อให้กับคุณ สำหรับร้านค้าที่มีลูกค้าเก่าหรือลูกค้าที่พอใจในสินค้าและบริการของคุณ อาจให้ลูกค้ามารีวิวร้านค้า อัพเดตเลขพัสดุในหน้าเว็บเพื่ิอเพิ่มความน่าเชื่อถือ
4. การรับประกัน เช่น หากไม่ได้รับสินค้าเรายินดีคืนเงิน สินค้ามีปัญหาเปลี่ยนได้ใน 7 วัน จะทำลูกค้าจะอุ่นใจมากขึ้น
5. อัพเดตร้านค้าสม่ำเสมอ อาจจัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่น

ประโยชน์การทำเว็บไซต์และการตลาดอิเล็คทรอนิคส์

ข้อดีการตลาดแบบนี้พอสรุปได้ดังนี้

สำหรับผู้ประกอบการ
1. ประหยัดเงิน เพราะเอกสารประกอบการขายเช่นแค็ตตาล็อค โบว์ชัวร์ และเอกสารประกอบการขายอื่นๆ ไม่ต้องพิมพ์ในกระดาษทำให้ผลิตเอกสารได้รวดเร็ว สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเอกสารเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ การจัดส่งก็ทำได้รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร เหตุผลเหล่านี้ทำให้ต้นทุนในการสื่อสารต่ำลง
2. ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนทางการตลาด เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการผลิตสื่อทั้งทางด้านการประสานงานกับบริษัทโฆษณาและการผลิตเอกสาร ลดขั้นตอนการใช้พนักงานขายในการเข้าพบลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถเสนอข้อมูลให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเฉพาะเจาะจงผู้ประกอบการก็สามารถจัดทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การซื้อขายสะดวกขึ้น
3. ผู้ขายสามารถกำหนดขบวนการการซื้อได้ เพราะการขายบนเว็บผู้ขายสามารถจัดขั้นตอนการจัดซื้อให้ลูกค้าดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยการอำนวยความสะดวกในเรื่องของแบบฟอร์มและการกรอก เพียงลูกค้าคลิ๊กเม้าท์เท่านั้น ขบวนการในการซื้อก็จบลง ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
4. ผู้ขายสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้มากเท่าที่ลูกค้าต้องการและข้อมูลจะเป็นมาตรฐาน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมที่ใช้พนักงานเป็นผู้ให้ข้อมูล มาตราฐานของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความเหนื่อยและอารมณ์ของพนักงาน
5. ตลาดกว้างใหญ่ไพศาล เพราะสามารถขายให้กับลูกค้าทั่วโลก ดังนั้นระยะทางและเวลาจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการขาย
6. กำจัดอุปสรรคในการขายสินค้าในบางประเทศเพราะสามารถขายให้กับทุกคนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ กฎ ระเบียบ และข้อจำกัดต่างๆ ทางการค้าซึ่งเคยเป็นอุปสรรคในการตลาดแบบดั้งเดิมจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป โดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่ซื้อขายด้วยวิธีดาวน์โหลด
7. สามารถขายและสื่อสารได้ตลอดเวลาด้วยมาตรฐานเดียวกันตลอด 365 วัน และ 24 ชั่วโมง ซึ่งทำให้สามารถขายได้ตลอดเวลา
8. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทำได้กว้างขวาง เพราะสามารถเชื่อมโยงกับเว็บต่างๆได้ ผู้สนใจสามารถ ค้นหาข้อมูลจากเว็บอื่นได้ ทำให้เข้าถึงผู้ซื้อได้มาก
9. ข้อมูลจากผู้ซื้อทำให้นักการตลาดปรับแผนและกลยุทธ์การตลาดได้อย่างรวดเร็ว ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของผู้ซื้อจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้า ราคา เงื่อนไขและกลยุทธ์การตลาดต่างๆได้
10. ผู้ประกอบการสามารถสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งขันได้โดยการเข้าไปในเว็บของคู่แข่งขันก็จะทราบกลยุทธ์การตลาด ทำให้สามารถปรับแผนการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีสำหรับลูกค้า
1. ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและบริการได้ทั่วโลกทำให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
2. ผู้ซื้อจ่ายเงินซื้อสินค้าน้อยลง เพราะผู้ขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านคนกลาง นอกจากนี้ผู้ขายมักจะขายในราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งขันเพราะผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. ผู้ซื้อประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ เพราะสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและใกล้เคียงกับความเป็นจริง ในการตลาดแบบดั้งเดิมผู้ซื้อต้องเดินทางหลายแห่ง หรือต้องเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปยังสถานที่ขายสินค้า แม้ว่าถึงสถานที่ขายก็อาจมีสินค้าให้เปรียบเทียบได้ไม่ครบ แต่การเลือกซื้อบนเว็บสามารถเปรียบเทียบสินค้าได้ครบและด้วยเทคโนโลยีสามารถทำให้สินค้าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประสบผลสำเร็จ
นักการตลาดที่ทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการตลาดทั่วไปที่นักการตลาดต้องตกแต่งหน้าร้านให้สามารถดึงดูดหรือเรียกร้องความสนใจ นักการตลาดจะต้องปรับเว็บให้เป็นที่น่าสนใจตลอดเวลา เพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ลูกค้าเบื่อและเลิกสนใจเว็บ
2. เป็นผู้รู้จักพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะต้องเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และรู้วิธีจูงใจลูกค้าให้เยี่ยมชมเว็บอย่างสม่ำเสมอ
3. เป็นผู้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการตลาดบนเว็บเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ลูกค้าจะสามารถติดต่อกับผู้ขายได้ตลอดเวลา เช่นถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ นักการตลาดจะต้องตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. เป็นนักประสานสิบทิศ การที่จะบริการลูกค้าได้รวดเร็ว และถูกต้อง บริษัทต้องมีความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งนักการตลาดจะต้องทำงานร่วมกันกับลูกค้า เจ้าของสินค้า ฝ่ายผลิต บริษัทจัดส่ง และธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น เขาจะต้องมีความสามารถประสานหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆเหล่านี้ให้พร้อมในการบริการ
5. มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานทุกอย่างด้วยประสิทธิภาพสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น ต้องติดตามรายละเอียดของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จึงต้องเป็นผู้มีพลังใจในการทำงานสูงมาก
7. มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นผู้คาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ เพราะการตลาดนั้น เว็บมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในด้านลูกค้าซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คู่แข่งขันซึ่งปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นนักการตลาดบนเว็บจะต้องเป็นผู้ที่ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง และติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ออกแบบเว็บไซต์สร้างระบบค้าขายออนไลน์ ไม่มีวันหยุด ตรงใจนักช็อป ยุคโซเชียล

ทุกวันนี้เราคงเห็นกันแล้วนะว่าผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกอินเตอร์เน็ตมากขึ้น มีการติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย และการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดการใช้บริการของเราด้วย สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการจะมีเว็บไซต์สำหรับไว้ติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแบบออนไลน์ สนใจทำเว็บ e-commerce ซึ่ง เว็บ e-commerce เป็นระบบที่มีการทำงานค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องอาศัยความปลอดภัยในทำงานสูงมาก เนื่องจากมีการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ นั่นเอง

รับทำเว็บไซต์ e-Commerce เว็บไซต์ขายของ ออกแบบเว็บไซต์ขายของ หรือร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้สินค้าหรือบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ระบบที่เราเลือกใช้ เป็นระบบที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า สามารถรองรับการชำระเงินได้ทุกรูปแบบ รองรับการเชื่อมต่อกับระบบการจัดส่งสินค้าได้หลากหลายช่องทาง

ร้านค้าออนไลน์ เป็น E-commerce ที่มีระบบ shopping cart และมีรูปแบบเว็บไซต์ (Template) ซีง ออกแบบมาอย่างสวยงาม พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์เลย เพราะการทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ง่ายนิดเดียว แถมราคาถูก และใช้งานได้ง่ายอีกด้วย คุณสมบัติเด่น ของ ร้านค้าสำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์ ราคาถูก ใช้งานง่าย มีระบบ shopping cart และระบบวิจารณ์สินค้า เพื่อช่วย ในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า และร้านค้าสำเร็จรูปของเรายังมีระบบบริหารจัดการ ผู้ดูแลระบบ และลูกเล่นอื่นๆ อีกมากมาย ร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) เหมาะกับ ผู้ที่สนใจอยากเปิดร้านค้าออนไลน์ มีกิจการร้านค้าเป็นของตัวเอง ร้านค้าสำเร็จรูป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีราคาถูก หากสนใจขายสินค้าออนไลน์ ก็ทำได้ง่ายๆ เพราะร้านค้าสำเร็จรูปของเราใช้งานง่าย

รูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจประกาศความต้องการ ซื้อ-ขาย สินค้าของตนได้ภายในเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะทำหน้าที่เหมือนกระดานข่าวและตัวกลางในการแสดงข้อมูลสินค้าต่างๆ และหากมีคนสนใจสินค้าที่ประกาศไว้ ก็สามารถติดต่อตรงไปยังผู้ประกาศได้ทันทีจากข้อมูลที่ประกาศอยู่ภายในเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของประเภทสินค้าเอาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าไปเลือกซื้อ-ขายสินค้าในเว็บไซต์

ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์การเลือกเนื้อหาเว็บไซต์ถือเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นทำเว็บไซต์

24

ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์การเลือกเนื้อหาเว็บไซต์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นทำเว็บไซต์ ทั้งการจัดโครงสร้าง และ ความ นิยมของเว็บไซต์ สำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเลือกหัวข้อใด ควรเริ่มต้นจาก การสำรวจตัวเอง ว่า ชอบ หรือ สนใจสิ่งใด มากที่สุด หรือ มีความรู้เชี่ยวชาญด้านใดมากที่สุดโครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การที่จะทำให้ ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูล ใน เว็บไซต์ได้อย่างเป็นระบบ ประการแรกต้องพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ของประเภทของผู้เข้าเยี่ยมชม เพราะผู้เยี่ยมชมแต่ละประเภท ก็จะค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือการจัดกลุ่ม ของข้อมูลโดยให้รวมหัวข้อย่อยต่างๆ ให้อยู่ในหัวข้อหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้ จำนวนข้อหลักน้อย ที่สุด นอกจากนี้การจัดไฟล์และไดเร็กทอรี่ ก็จะช่วยให้การดูแลรักษาและการตรวจสอบความ ผิดพลาดของเว็บไซต์ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การจัดไฟล์รูปภาพไว้ที่เดียวกัน หรือ จัดเว็บไซต์ที่เป็นเรื่อง เดียวกันไว้ในไดเร็กทอรี่เดียวกัน เป็นต้น

สามารถดูเว็บไซต์ได้ในหลายบราวเซอร์ การทำเว็บไซต์ควรจะทำเพื่อให้สามารถดูได้จากทุกๆ Version ของ Software ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Netscape Communicator Internet Explorer หรือ อื่นๆ การ ทำให้ทุกคนดูได้นี้ ถือว่าเป็นการขยายฐานของผู้เข้าเยี่ยมชม ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ สำหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ไม่ควรให้โหลดข้อมูลช้า ปัจจัยที่จะ กระทบต่อความเร็ว ได้แก่ ขนาดของรูปภาพที่ใช้ จำนวนของรูปภาพที่ใช้ และปริมาณของตัวอักษรที่ อยู่บนหน้านั้นๆ อนึ่งความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ อาจอยู่ที่ Server ที่เว็บไซต์นั้นๆอยู่ว่ามี ความสามารถสูงเพียงใด ขนาดของรูปภาพที่ใช้ควรจะมีขนาดไม่เกิน 20-30K ต่อรูป ส่วนประเภทของ รูปนั้นควรเป็น GIF หรือ JPEG ถ้าขนาดของรูปภาพใหญ่เกินไป อาจตัดแบ่งให้ขนาดเล็กลง และใช้ ตารางช่วยในการจัดรูปภาพนั้นๆ ความง่ายในการค้นหาข้อมูล ปัจจัยหลักนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเว็บไซต์ตั้งแต่ตอนแรกที่มีการจัด โครงสร้างและจัดกลุ่มของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น การมี Navigator bar หรือ แถบนำ ทาง ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ และถ้าสามารถให้บริการ Search และ Sitemap ได้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วย ให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทรับทำเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทหรือคนรับทำเว็บไซต์ อาจจะเจอคำถามมากมายซึ่งตอบได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง ซึ่งการทำเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ค่อนข้างง่ายแต่ก็ยังถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขหลายอย่างจนผู้ที่จ้างทำเว็บไซต์มักเกิดอาการเบื่อหน่ายว่าทำไมไม่เสร็จสักที ซึ่งปัญหานี้จะคลี่คลายได้ง่ายขึ้นถ้าทั้ง 2 ฝ่ายแชร์ความรู้และความต้องการของกันและกันให้มากที่สุด พร้อมกับทำความเข้าใจในรายละเอียดให้ตรงกันก่อนเริ่มงาน
เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกบริษัทรับทำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
1. อย่าคาดหวังว่าระบบเว็บไซต์จะต้องทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการคาดหวังกับระบบเว็บไซต์มากเกินไปก็ต้องมาพร้อมงบประมาณสูงด้วยเช่นเดียวกัน เพราะยิ่งเว็บไซต์มีความสามารถมากเท่าไหร่ความซับซ้อนของการทำงานก็มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานให้ได้ตามที่คาดหวัง แต่ถ้างบประมาณไม่มากอย่าคาดหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุด
2. อย่าทำเว็บไซต์ตามใจตัวเอง การทำเว็บไซต์จำเป็นที่จะต้องทำตามใจลูกค้าดีกว่าเพราะลูกค้าคือผู้ใช้งานตัวจริง
เพราะหากออกแบบเว็บไซต์ให้ดูล้ำสมัยจนเกินไปลูกค้าก็จะเข้าใจในตัวเว็บไซต์ยากขึ้น
3. ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์ไม่อย่างนั้นจะทำให้สรุปกันไม่ได้สักทีซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องแยกให้ออกระหว่างปัญหาภายในกับปัญหาของการจ้างงานก่อนจะเรียกบริษัทไหนเข้ามารับงาน ทั้งนี้ควรสรุปความต้องการที่ชัดเจนก่อน
4.ควรมีตัวแทนที่จะคอยประสานงานและสามารถตัดสินใจต่อรองได้ในเบื้องต้นเช่นคนที่คุยงานเพื่อลดปัญหาการทำงานที่ไม่เดินหน้าแล้วเกิดปัญหาในภายหลังได้
5.ควรหาคนที่มีความรู้และความเข้าใจเฉพาะทางมาช่วยเพื่อให้การลงทุนไปแล้วสามารถทำประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
6.เว็บไซต์ไม่ได้ใช้งานแค่ปีเดียว ดังนั้นควรวางแผนรองรับไว้ด้วย โดยให้เว็บไซต์มีการปรับปรุงอัพเดทข้อมูลอยู่เป็นประจำ
7.สร้างระบบที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้น อย่างเช่น สามารถเข้าไปแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ ได้เองในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอโปรแกรมเมอร์
8.ราคาจ้างทำเว็บไซต์ อย่าคาดหวังว่าการจ่ายเงินเพื่อสร้างเว็บไซต์นึง คนทำจะต้องดูแลปรับเปลี่ยนให้ไปตลอดปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งรายละเอียดกันอย่างชัดเจนเพื่อต่อรองค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมในส่วนนี้ด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เทคนิคการจ้างบริษัทออกเว็บสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก


สำหรับเว็บที่เกี่ยวกับทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเว็บที่ใช้ประชาสัมพันธ์ ให้สำหรับการโฆษณา หรือว่าเป็นเว็บที่ให้ติดต่อข้อมูลต่างๆ ของลูกค้านั้น มีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเว็บสำหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าเล็กก็ตาม แต่สำหรับธุรกิจขนาดไม่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าร้านค้าทั่วไป บริการต่างๆ มีการแข่งขันในระดับสูงมากเนื่องจากมีผู้บริการเยอะกว่าธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่มีบริการไม่กี่รายเท่านั้น ดังนั้นแล้วความสำคัญของด้านออกแบบเว็บให้เหมาะสมจึงต้องมีความสำคัญ หากจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำให้ก็ต้องทำการดูแลไปตลอดอาจจะทำให้สินเปลืองค่าใช้จ่าย หากเราดูแลเองก็ต้องทราบหลักการออกแบบที่ดี ซึ่งลองให้ทำตามคำแนะนำ
1. เรียบง่าย เข้าถึงง่าย
เท่าที่เคยเห็นหลายเว็บที่เปิดบริการธุรกิจมันจะมีอะไรต่างๆ หน้าเว็บมากมายเป็นการสิ้นเปลืองไปนะ เพราะว่าการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลต้องมาก เอาส่วนที่สำคัญก็พอและให้ข้อมูลเด่นสำหรับเรา บางท่านทำเว็บเอา วิดีโอลงไปเป็น 10 กว่าจะโหลดได้นั้นใช้เวลานานมาก หรือเว็บที่มีบ๊อบอัพ รวมไปถึงการใช้กราฟฟิกที่มากไปควรหลีกเลี่ยงเอาส่วนที่สำคัญพอ และควรใช้สีสันและตัวหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย
2. ใช้ง่าย
เว็บที่ใช้งายไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงมนู การสมัครสมาชิก หรือว่าช่องการติดต่อของเรา อย่างเช่นหลายท่านทำเว็บแล้วกรอกข้อมูลการติดต่อ อาจจะต้องการข้อมูลที่ไม่มาจะทำให้คนเข้าชมเว็บสนใจที่จะกรอกข้อมูลมากกว่าเราต้องการข้อมูลโดยละเอียดที่หลายคนอาจจะไม่สนใจกรอกเพราะว่ายากเกินไป หากขั้นตอนบางอย่างมีขั้นตอนการทำรายการควรที่จะทำเป็นคู่มือการใช้งานด้วย
3. การค้นหา
สำหรับการค้นหาข้อมูลบริการนั้นควรที่จะทำช่องกรอกค้นหาคำที่ต้องการ หรือว่าเป็นพวก TAG รวมไปถึงเมนูที่เข้าถึงง่าย หากเป็นเว็บที่เป็นร้านค้าแล้วมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  หากลูกค้าต้องการสินค้าสามารถที่จะค้นหาคำได้ทันที มีการเชื่อมโยงโครงสร้างที่ชัดเชนตรงตามหมวดหมู่
4. ความชัดเจน
ความชัดเจนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารวมไปถึงการเน้นคำต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างเช่น การเขียนเส้นใต้ ทำตัวหน้าทำตัวสี ตัวหนังสืออ่านง่ายไม่ตัวเล็กไปไม่กลมกลืนกับพื้น  จะทำให้อ่านง่ายและจะสะดุดตากับคำสำคัญ
5. กระแสตอบกลับ
สำหรับกระแสตอบกลับหรือว่า Feedback ของเว็บเราว่าอย่างไร สำหรับกระแสตอบกลับเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก การที่รับได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำ คำติชมต่างๆ  สามารถที่จะนำมาใช้ปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาที่ถูกต้อง หมายเว็บอาจจะทำเป็นแบบฟรือมหรือว่าเป็นโพลก็ได้

 

ประโยชน์ของการทำเว็บไซต์ในการขายของเพื่อให้เป็นที่รู้จัก


เว็บไซต์เป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากข้อได้เปรียบของเว็บไซต์ที่ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใน 365 วันโดยไม่มีวันหยุด และประการสำคัญทุกคนในโลกนี้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพียงแต่จะทำอย่างไรจึงจะให้คนจากทุกมุมโลกเข้าถึงได้ และเว็บไซต์ดังกล่าวควรเป็นเว็บไซต์มาตรฐาน ( ไม่ใช่เว็บไซต์แจกฟรีทั่วไป ซึ่งไม่แน่นอนจะถูกปิดเมื่อใดก็ได้ ) ใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เว็บไซต์สร้างแบรนด์ได้เช่นกัน คนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และรู้จักสินค้าของท่านมากขึ้น ซึ่งนับวันความสำคัญของเว็บไซต์ต่อธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์จะเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ เป็นลำดับ ธุรกิจใดไม่มีเว็บไซต์ก็จะเป็นธุรกิจที่ล้าหลัง ตกยุคไปสุดท้ายก็ต้องยุติลง การสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ คือวิถีใหม่ที่ปฏิวัตินวัตกรรมของการทำธุรกิจจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง เพราะมีข้อดีและจุดคุ้มทุนต่างๆที่เหนือกว่าลักษณะรูปแบบเดิมค่อนข้างมาก

ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาตามยุคสมัยได้นำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ที่โดดเด่นและจับต้องได้มากที่สุดคงจะเห็นเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี เพราะการถือกำเนิดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นต้องยอมรับว่ามีส่วนช่วยผลัก ดันและอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนให้มีความสะดวก สบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ปัจจุบันนั่นก็คือ ‘อินเตอร์เน็ต’ หลายคนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการถือกำเนิดขึ้นของโลกออนไลน์เสมือนจริงทำ ให้ชีวิตของพวกเขาแปลงเปลี่ยนไปตลอดกาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำธุรกิจ อินเตอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่น่าจับตา มองคงหนีไม่พ้นการเปิดเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้ามีดังต่อไปนี้
1. ประหยัด ความประหยัดถือเป็นจุดเด่นที่สามารถจับต้องได้ชัดเจนมากที่สุดของการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาขายสินค้า เพราะถ้ามาลองจับคู่เทียบความแตกต่างระหว่างการมีร้านขายสินค้ากับการใช้ เว็บไซต์เป็นตัวช่วยขายสินค้าให้ทางบริษัทแล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถมองเห็นภาพความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าการขายสินค้า ผ่านทางโลกออนไลน์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพราะเว็บไซต์แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่เสียค่าโดเมนและค่าทำเว็บ เท่านั้น หรือจะเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปก็ยิ่งสะดวก นี่เลยเป็นทางเลือกที่ดีมากในการออกสตาร์ทเริ่มทำธุรกิจ
2. เข้าถึงง่าย ด้วยความที่ว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมทุกคนจาก ทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางเวิล์ดไวด์เว็บ การมีเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซื้อสินค้าให้ มีมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วย เพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาดูและเลือกซื้อสินค้าถึงบริษัทหรือหน้าร้านที่ จัดจำหน่ายด้วยตนเองซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควรในปัจจุบันที่มีสาเหตุจาก การจราจรที่ติดขัด อีกทั้งการมีเว็บไซต์ยังสามารถทำให้ซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงขจัดปัญหาข้อจำกัดทางด้านเวลาออกไป
3. ไม่ต้องมีหน้าร้าน การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าการลง ทุนเปิดร้านหรือโชว์รูมเป็นของตนเอง เพราะการมีหน้าร้านเพื่อขายสินค้าจะต้องเสียค่าเช่า ค่าตกแต่ง ค่าจ่างพนักงานและอื่นๆอีกจิปาถะ รวมถึงต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลเปิดและปิดร้าน ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่ามากสักเท่าไหร่สำหรับธุรกิจที่พึ่งจะเริ่มลงมือสร้าง ใหม่ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในเรื่องของการคืนทุน
4. เสนอขายได้น่าสนใจกว่า ด้วยความที่สื่อออนไลน์บนโลกไซเบอร์เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและสีสัน สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงถือเป็นข้อได้เปรียบในการนำเสนอขายสินค้ามากกว่าวิธี ปกติธรรมดาทั่วไปๆ ผู้ประกอบการอาจจะใช้ลูกเล่นในการนำเสนอด้วยการตกแต่งภาพของสินค้าและองค์ ประกอบภายในรูปให้น่าสนใจและดึงดูดมากยิ่งขึ้น ใช้วิธีการสร้างวีดีโอนำเสนอสาธิตวิธีการใช้งานสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ ดาราผู้มีชื่อเสียงก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจไม่น้อย ส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้รับชมได้จึงเป็นแท็คติกที่มีความน่าสนใจอยู่อย่างมาก สำหรับการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังเริ่มได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย และยังมีคู่แข่งขันไม่มากที่หันมาใช้กลยุทธ์วิธีนี้ในการจัดจำหน่ายสินค้า ของตนเอง ดังนั้นการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่ผู้ประกอบ การควรจะต้องนำวิธีนี้มาใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งยังควรต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี

การใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

การใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนในด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานธุรกิจของท่าน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ การมีเว็บไซต์ที่ดี จะช่วยเปิดโอกาสให้ท่านสามารถทำธุรกิจได้ในหลายพื้นที่มากขึ้น

สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ การจัดทำเว็บไซต์ถือเป็นการลงทุนที่ใช้ต้นทุนต่ำกว่าการเปิดร้านมาก คุณสามารถเริ่มต้นจากการเปิดหน้าเว็บไซต์เป็นอันดับแรก เพื่อทดลองตลาดก่อนการลงทุนเปิดร้านค้าจริง

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจออกไป “ข้อมูล” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางเลือกที่ถูกต้อง เพื่อเปลี่ยนทุกเม็ดเงินลงทุนให้กลายเป็นกำไรในอนาคต เรามีทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการตัดสินใจ เพื่อการเดินแผนการตลาดอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเห็นผลได้จริง

การออกแบบ

การออกแบบและนำเสนอรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ (User Interface) ของเว็บไซต์ในแต่ละประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ที่ใช้งานยากเกินไป หรือไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าได้แน่นอน ดังนั้นการออกแบบโดยเน้นที่การคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนจากผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า (Conversion Rate) ด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ การค้นหาข้อมูล และการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าของธุรกิจ รวมถึงการออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ที่ดูดี มีความน่าเชื่อถือ ทุกองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการดึงลูกค้าเข้ามาในธุรกิจของท่าน

ระบบที่ดี

การเข้าใจและนำเอาเว็บไซต์ไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญในทางธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถนำเอาข้อมูลที่ถูกเก็บลงในระบบซึ่งสำคัญอย่างมากในการวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต ไปใช้วิเคราะห์เพื่อต่อยอดการลงทุนหรือทำการตลาดต่อไป